โดย {0}
logo
Hangzhou Rollmed Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:หลอดเก็บเลือดสไลด์กล้องจุลทรรศน์ถ้วยปัสสาวะท่อเชื่อมต่อดูดหน้ากากออกซิเจน
Annual sales US $8,117,684Offline trade shows attended(1times)ODM services availableMulti-Language capability:

โดย {0}

Hangzhou Rollmed Co.,Ltd mainly deals in wholesale and retail: Medical equipment (see details) "The People's Republic of China Medical Device OperatingEnterprise License"). Wholesale and retail: Instruments and meters, chemical reagents (except chemical dangerous goods and precursor chemicals); Import and export of goods (except for items prohibited by national laws and administrative regulations.

 

Items restricted by laws and administrative regulations can only be operated after obtaining permits )., We have good products and a professional sales and technical team. Our company belongs to the Hangzhou medical equipment processing company industry.